O KANCELARII

    Kancelaria Adwokacka Aleksandra Madera-Janas świadczy usługi skierowane do osób fizycznych, firm oraz innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach:

 • karnych
 • cywilnych
 • rodzinnych
 • pracowniczych
 • odszkodowawczych
W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria wykonuje w szczególności następujące czynności:

 • zastępstwa procesowe przed sądami oraz organami administracji publicznej
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych, umów, pozwów, wniosków etc.
 • pomoc przy zakładaniu oraz rejestracji spółek prawa handlowego
 • stała obsługa prawna spółek oraz innych podmiotów
 • windykacja, dochodzenie należności w postępowaniu polubownym, przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym

Adwokat Aleksandra Madera-Janas jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzienne studia prawnicze ukończyła w 2013 r. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Odbyte praktyki oraz podjęta praca w kancelariach adwokackich pozwoliły na zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do prowadzenia własnej kancelarii. Adwokat Aleksandrę Maderę-Janas wyróżnia profesjonalizm, pełna dyspozycyjność oraz przyjazne podejście do klienta. Celem jest udzielenie klientom profesjonalnej oraz efektywnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna udzielana jest klientom z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej adwokatów, a informacje uzyskane od klientów są chronione tajemnicą zawodową.