PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE:

  • sprawy o zapłatę
  • roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych
  • odszkodowania i zadośćuczynienia (szkody na osobie, szkody na mieniu, wypadki komunikacyjne)
    zasiedzenie
  • bezpodstawne wzbogacenie
  • gwarancje i rękojmia