PRAWO KARNE

PRAWO KARNE:

 • obrona w sprawach karnych przed sądami
 • postępowanie przed organami ścigania
 • pełnomocnik pokrzywdzonych w sprawach karnych
 • sprawy o wykroczenia
 • wyrok łączny
 • ułaskawienie
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • dozór elektroniczny